Tervetuloa sivuilleni!

Olen terveydenhuollon ammattilainen, jonka mielestä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu kaikkiin päätöksiin.

Olen SDP:n kuntavaaliehdokas 2021 Turussa.

Terveyden edistäminen tarkoittaa toimintaa terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseksi sekä terveysongelmien ja eri ryhmien välisten terveyserojen vähentämiseksi.

Kunnan työssä vaikutetaan suoraan terveyden taustatekijöihin, kuten elinoloihin, elinympäristöön, palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen sekä elintapoihin ja elämänhallintaan. Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan laissa määrätty tehtävä mutta kovin vähän esillä päätöksiä tehdessä.

Lähdin mukaan politiikkaan tuomaan esiin terveydenhuollon työntekijän näkökulmaa. Työstä kumpuavat myös arvoni; terveys, tasa-arvoisuus, turvallisuus ja tieto. 

Koulutukseltani olen lähihoitaja ja sairaanhoitaja YAMK. Terveydenhuollossa olen tehnyt työtä jo 20 vuotta useissa kaupungeissa, eri osastoilla erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja ikääntyneiden hoidossa.

Tällä kokemuksella tiedän, että palvelujen on oltava käyttäjälle helppoja saavuttaa ja ennaltaehkäisy on aina halvempaa kuin pitkälle kehittyneiden ongelmien hoitaminen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lähtee toimivasta ja laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta.

Lapsiin ja nuoriin kannattaa sijoittaa, sillä on meistä kiinni millaisen millaiset lähtökohdat heidän tulevaisuudelleen tarjotaan. Ikääntyvistä ja heikommassa asemassa olevista huolehtiminen taas kuuluu itsestään selvästi osaksi sivistynyttä yhteiskuntaa.

Tahdon edistää tasa-arvoista Turkua, monien kulttuurien tiede- ja taidekaupunkia, jossa kaikkien on hyvä elää ja yrittää. Tämän eteen tulen tekemään työtä.

Jokainen tuo mukanaan omat työtapansa, minä tuon pöytään avoimuutta, rehellisyyttä, yhteistyötä, intoa sekä jaksamista perehtyä asiantuntijatietoon päätöksenteon tueksi.