Miksi ehdokkaat eivät näy kaduilla?

Varsinais-Suomen puolueiden kesken on sovittu, ettei kukaan järjestä aluevaalitapahtumia sisällä eikä ulkona 15.1. saakka. Myöskään omaa vaalimateriaalin jakoaan tai liikkeitään ei saa mainostaa, jotta ei yllytetä ihmisiä kokoontumaan. Näitä rajoituksia pohditaan uudestaan AVI:n ohjeistuksien mukaisesti 16.1. 

Aluevaalit ovat todella tärkeät mutta eivät niin tärkeät, että niiden vuoksi kannattaisi lisätä yhtään koronatartuntaa. Siksi ehdokkaat ovat hyvin varovaisesti liikkeellä eikä tapahtumia ole.

Näin tavallisena keskituloisena en pysty panostamaan hillittömästi mainontaan, esimerkiksi Turun Sanomien mainosta varten saan tehdä kokonaisen viikon päivätyötäni. Somen suhteen taas aluevaalit eivät välttämättä ole sitä, mitä ihmiset viihtyäkseen etsivät. Aika pattitilanne näin kampanjoinnin kannalta. 😀 

Positiivisena silti eteenpäin! Liikuntaa ja ulkoilua tulee päivittäin mainoksia jakaessa ja valittaminen ei auta tilanteessa yhtään. 

Mitä Sinä voit tehdä? Kannusta omaa lähipiiriäsi käyttämään ääntään. Tämä tilaisuus vaikuttaa tuleviin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimeen ei toistu. 

Nyt talviseen ilmaan liikkeelle ja jakamaan mainoksia.

Rohkeasti kohti tulevaa

Kerrankin Turussa on lunta myös uudenvuoden alla! Olen iloinnut lumesta, lomasta ja koko ajan nousevasta koronarokotusprosentista. Muutamia huolenaiheitakin yrittää nousta pintaan. 

Uutisiin on noussut aluevaalien alhaiseksi ennakoitu äänestysprosentti. Hassua, media julkisoi alhaisesta prosentista sen sijaan että rummuttaisi vaalien tärkeyttä kansalaisille. Tämä sataa tietysti niiden laariin, joiden äänestäjät ovat uskollisimpia (Lue: Kokoomus). Toki toivoisin koko äänestysjärjestelmän rukkaamista hieman modernimmaksi. Ennakkoäänestys kestää onneksi viikon ja paikat ovat kulkureittien varrella ostoskeskuksissa. 

Huolestuttavaa tämä on siksi, että yhteiskunnan moniäänisyys ei toteudu, jos vain pieni osa äänestää. Arvoista tässä lopulta on kyse, ja asiantuntemuksesta. Toivon hartaasti, että valituiksi tulee mahdollisimman moni sosiaali- ja terveysalan tai pelastustoimen työntekijä, jotta työtä pystytään kehittämään sisältäpäin sen arjen tuntevien avulla. 

Eikä koronakaan juuri helpota tilannetta vaikka omikron ei toistaiseksi ole vaikuttanut vakavia tautimuotoja aiheuttavalta. Sain itse kolmannen piikin ennen joulua ja tänään käytin lapseni ensimmäisessä rokotuksessa. Terveys on edelleen ohjenuorani, joten uusia ihmisiä ei paljon pääse tapaamaan ja kuulemaan heidän ajatuksiaan. Haitallista tietysti meille uusille kasvoille, tunnettavuutta ei entisestään ole, kuten ei tukea laajaan mainontaankaan. Noo, yrittää täytyy ja kuten isäni aina sanoi, anna hevosen huolehtia, sillä on isompi pää. 

Eli kohta valjastan tukijoukkoni (=lapseni ja mieheni) ja suuntaan ihan perinteisesti jakamaan mainoksia postiluukkuihin. Samalla voi siivoilla rakettiroskia pois ympäristöstä. Pyydän jo etukäteen anteeksi jokaiselta, joka ei olisi mainosta halunnut mutta olen sen vahingossa ehtinyt työntää luukusta sisään! Joskus tyttöjä paimentaessa sattuu vahinkoja ja tarkkaavuus herpaantuu. 

Valoa ja onnellisia tapahtumia ensi vuoteesi toivottaen, 

Riikka. 

Lautamies kiittää luottamuksesta!

Kesän alussa käydyissä kuntavaaleissa osoitetun luottamuksen ansiosta sain hoitaakseni ensimmäisen luottamustehtävän. Seuraavan nelivuotiskauden toimin Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lautamiehenä.

Olin valinnasta lievästi sanoen innoissani! Arvostan oikeuslaitosta ja ihmisten tasa-arvoisuutta lain edessä. Oikeus ja sen toteutuminen on kiinnostanut minua terveydenhuollon tehtävissä ja nyt aiheeseen pääsee perehtymään syvällisemmin.

Lautamiesjärjestelmää kohtaan on esitetty kritiikkiä ja lautamiesten määrää onkin vähennetty huomattavasti viime vuosina. Toisen varsin hierarkkisen järjestelmän kasvattina pidän tavallisen kansan edustajuutta ja äänen kuulumista tärkeänä jo siksi, ettei laki pakene omiin korkeuksiinsa ja muotoudu liian teoreettiseksi. Terveydenhuollossa määräävässä asemassa ovat lääke- ja hoitotiede mutta asiakasosallisuus ja -kokemus halutaan ottaa entistä enemmän huomioon.

Joulupostia

Joulukortit ovat jääneet viime jouluina postittamatta. Pitkälti syynä on ollut sähköisten tervehdysten yleistyminen. Nyt ajattelin nostaa korttiperinteen jälleen kunniaan, syynä COVID-19. Moni asumispalveluiden parissa asuva on eristyksissä, omaksi turvakseen. Elinpiirin kapeutuminen ja sosiaalinen eristäytyneisyys voi käydä raskaaksi.

Turussakin on meneillään ihana kampanja, Joulupostia ikäihmiselle. Sen takana on vapaaehtoisjärjestö Siskot ja Simot. Pienellä muistamisella ja välittämisellä voi olla iso merkitys jaksamiselle. Kortteja voi viedä keräyspisteeseen, mm. kirjastoihin ja Skanssin monitoriin 11.12. saakka.

Joulukortteja valmiina keräykseen.

Kortti ei tietenkään ratkaise yksinäisyyttä. Uskon silti arjen pieniin, hyviin tekoihin. Vapaaehtoisjärjestöt tekevät korvaamattoman arvokasta työtä lähellä jäseniään. Usein niillä on viranomaistahoja parempi kosketus ihmisten tarpeisiin ja notkeampi tapa toimia. Kannatan lämpimästi kaupungin ja järjestöjen yhteistyötä!

Oma tapani toimia on ollut osallistuminen rahallisesti ja nimettömästi keräyksiin, sekä jäsenenä SPR:n ja Pelastakaa Lapset ry:n toimintaan. Jokainen voi joutua vaikeuksiin, jolloin apua tarvitaan.

Hyvinvointi kuuluu kaikille

Väitän, että jokaisella on halu voida hyvin. Elämäntilanteet ja mahdollisuudet omaan terveyteen keskittymiseen ovat vaihtelevia ja juuri sen vuoksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kytkettävä mukaan kunnan rakenteisiin. Tämä on meidän kaikkien etu, sillä silloin voidaan paremmin välttää asuinalueiden eriytyminen ja ehkäistä syrjäytymistä.

Eri hallinnonalojen yhteistyö on olennaista kokonaisuutta suunniteltaessa. Asemakaavat määrittelevät puistojen sijoittumisen ja alueen käyttötarkoituksen. Eri kaupunginosien tasaveroinen kehittäminen pitää eri alueet monipuolisina ja viihtyisinä. Suuralueiden palveluissa on eroja ja niitä on kehitettävä asukkaiden tarpeita kuunnellen.

Kaupunginosat ja suuralueet Turussa. www.turku.fi

Liikenne- ja katusuunnittelu ratkaisee mm. sen, minne tulevat bussipysäkit, kevyen liikenteen väylät, hidasteet, mitä materiaalia ne ovat ja onko väylät valaistu. Toimivaa joukkoliikennettä tarvitaan, jotta paikalle pystytään ylipäätään liikkumaan. Esteettömyys turvaa kaikkien mahdollisuudet osallistua.

Lapsi työntää isoäitiä pyörätuolissa.

Kokeile joskus tehdä tavalliset asiointimatkat pyörätuolilla tai rollaattorilla. Minä yllätyin, vaikka kuvittelin kokemusta olevan sairaanhoitajan työn kautta paljonkin. Palveluja käyttävien ääni onkin saatava kuuluviin asukasosallisuutta edistämällä.

Tapaturmia 25 vuotta

Tapaturmapäivää vietetään jo 25. kerran, osuvasti ajankohdaksi on valittu perjantai 13. päivä. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat voi mieltää yksilön onnettomuuksiksi mutta ne ovat myös merkittävä kansanterveys- ja turvallisuusongelma. 

Tapaturmiin kuoli vuonna 2018 yli 2500 henkilöä. Iäkkäiden henkilöiden kaatumiset ja putoamiset aiheuttavat tapaturmista suurimman määrän kuolemia. (Kuva kampanjasivustolta https://www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/)

THL:n Turvallisuutta kaiken ikää – Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2021-2030 linjaa kuntien perustyön turvallisen liikkumisen ja liikunnan edistämisessä yhdeksi merkittäväksi keinoksi vaikuttaa tapaturmien määrään ja vakavuuteen.

Kuvassa samaisen tavoiteohjelman sivuilta kuva, jonka keinot ovat juuri kuntien perustyötä. Kaikkineen ohjelmassa on listattu 89 keinoa toimenpidettä. Yksi suuri tekijä on terveys- ja hyvinvointierojen vähentäminen. Turvallinen ympäristö ja mahdollisuudet oman terveyden edistämiseen kuuluvat kaikille! 

Motivaatio työhön

Motiivina kunnallisvaaliehdokkaaksi lähtemiselle oli pitkä kokemus terveydenhuollon parissa. Siellä avautuu eteen monenlaisten palvelujen tarve ja koko inhimillisen elämän kirjo.

Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 2002 ja sitä ennen toimin lähihoitajana. Näiden terveydenhuollon ammattien suurin vetovoima on niiden tarjoamassa mahdollisuudessa olla lähellä ihmistä ja pyrkiä auttamaan jokaista yksilöllisesti. Jokainen kohtaaminen on ollut minulle arvokas.

Sairaalatyössä olen saanut fyysisen hoitotyön lisäksi tehdä paljon yksikön hyväksi; selvittänyt kotona pärjäämistä, järjestänyt palveluita, tukenut asiakkaita itsensä hoitamisessa. Nyt toivon voivani auttaa vielä laajemmin. Haluan olla luomassa kuntapalveluja, joiden tavoite on sama kuin sairaanhoitajan; jokaista autetaan hänen tarpeidensa mukaan.

Soteuudistuksen jälkeenkin kuntien vastuulla on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö. Juuri se ennaltaehkäisevä työ, jonka puutteen huomaa vasta ajan kuluessa ja ongelmien kasaantuessa. 

Koulutukseni terveyden edistämisessä auttaa näkemään hyvinvoinnin edistämisen laajuuden. Työ vaatii eri sektorien välistä yhteistyötä ja kuntalaisten kuulemista. 

Tämän puolesta tahdon tehdä töitä.