Hyvinvointi kuuluu kaikille

Väitän, että jokaisella on halu voida hyvin. Elämäntilanteet ja mahdollisuudet omaan terveyteen keskittymiseen ovat vaihtelevia ja juuri sen vuoksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kytkettävä mukaan kunnan rakenteisiin. Tämä on meidän kaikkien etu, sillä silloin voidaan paremmin välttää asuinalueiden eriytyminen ja ehkäistä syrjäytymistä.

Eri hallinnonalojen yhteistyö on olennaista kokonaisuutta suunniteltaessa. Asemakaavat määrittelevät puistojen sijoittumisen ja alueen käyttötarkoituksen. Eri kaupunginosien tasaveroinen kehittäminen pitää eri alueet monipuolisina ja viihtyisinä. Suuralueiden palveluissa on eroja ja niitä on kehitettävä asukkaiden tarpeita kuunnellen.

Kaupunginosat ja suuralueet Turussa. www.turku.fi

Liikenne- ja katusuunnittelu ratkaisee mm. sen, minne tulevat bussipysäkit, kevyen liikenteen väylät, hidasteet, mitä materiaalia ne ovat ja onko väylät valaistu. Toimivaa joukkoliikennettä tarvitaan, jotta paikalle pystytään ylipäätään liikkumaan. Esteettömyys turvaa kaikkien mahdollisuudet osallistua.

Lapsi työntää isoäitiä pyörätuolissa.

Kokeile joskus tehdä tavalliset asiointimatkat pyörätuolilla tai rollaattorilla. Minä yllätyin, vaikka kuvittelin kokemusta olevan sairaanhoitajan työn kautta paljonkin. Palveluja käyttävien ääni onkin saatava kuuluviin asukasosallisuutta edistämällä.

Motivaatio työhön

Motiivina kunnallisvaaliehdokkaaksi lähtemiselle oli pitkä kokemus terveydenhuollon parissa. Siellä avautuu eteen monenlaisten palvelujen tarve ja koko inhimillisen elämän kirjo.

Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 2002 ja sitä ennen toimin lähihoitajana. Näiden terveydenhuollon ammattien suurin vetovoima on niiden tarjoamassa mahdollisuudessa olla lähellä ihmistä ja pyrkiä auttamaan jokaista yksilöllisesti. Jokainen kohtaaminen on ollut minulle arvokas.

Sairaalatyössä olen saanut fyysisen hoitotyön lisäksi tehdä paljon yksikön hyväksi; selvittänyt kotona pärjäämistä, järjestänyt palveluita, tukenut asiakkaita itsensä hoitamisessa. Nyt toivon voivani auttaa vielä laajemmin. Haluan olla luomassa kuntapalveluja, joiden tavoite on sama kuin sairaanhoitajan; jokaista autetaan hänen tarpeidensa mukaan.

Soteuudistuksen jälkeenkin kuntien vastuulla on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö. Juuri se ennaltaehkäisevä työ, jonka puutteen huomaa vasta ajan kuluessa ja ongelmien kasaantuessa. 

Koulutukseni terveyden edistämisessä auttaa näkemään hyvinvoinnin edistämisen laajuuden. Työ vaatii eri sektorien välistä yhteistyötä ja kuntalaisten kuulemista. 

Tämän puolesta tahdon tehdä töitä.