Lautamies kiittää luottamuksesta!

Kesän alussa käydyissä kuntavaaleissa osoitetun luottamuksen ansiosta sain hoitaakseni ensimmäisen luottamustehtävän. Seuraavan nelivuotiskauden toimin Varsinais-Suomen käräjäoikeuden lautamiehenä.

Olin valinnasta lievästi sanoen innoissani! Arvostan oikeuslaitosta ja ihmisten tasa-arvoisuutta lain edessä. Oikeus ja sen toteutuminen on kiinnostanut minua terveydenhuollon tehtävissä ja nyt aiheeseen pääsee perehtymään syvällisemmin.

Lautamiesjärjestelmää kohtaan on esitetty kritiikkiä ja lautamiesten määrää onkin vähennetty huomattavasti viime vuosina. Toisen varsin hierarkkisen järjestelmän kasvattina pidän tavallisen kansan edustajuutta ja äänen kuulumista tärkeänä jo siksi, ettei laki pakene omiin korkeuksiinsa ja muotoudu liian teoreettiseksi. Terveydenhuollossa määräävässä asemassa ovat lääke- ja hoitotiede mutta asiakasosallisuus ja -kokemus halutaan ottaa entistä enemmän huomioon.