Tapaturmia 25 vuotta

Tapaturmapäivää vietetään jo 25. kerran, osuvasti ajankohdaksi on valittu perjantai 13. päivä. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat voi mieltää yksilön onnettomuuksiksi mutta ne ovat myös merkittävä kansanterveys- ja turvallisuusongelma. 

Tapaturmiin kuoli vuonna 2018 yli 2500 henkilöä. Iäkkäiden henkilöiden kaatumiset ja putoamiset aiheuttavat tapaturmista suurimman määrän kuolemia. (Kuva kampanjasivustolta https://www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/)

THL:n Turvallisuutta kaiken ikää – Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2021-2030 linjaa kuntien perustyön turvallisen liikkumisen ja liikunnan edistämisessä yhdeksi merkittäväksi keinoksi vaikuttaa tapaturmien määrään ja vakavuuteen.

Kuvassa samaisen tavoiteohjelman sivuilta kuva, jonka keinot ovat juuri kuntien perustyötä. Kaikkineen ohjelmassa on listattu 89 keinoa toimenpidettä. Yksi suuri tekijä on terveys- ja hyvinvointierojen vähentäminen. Turvallinen ympäristö ja mahdollisuudet oman terveyden edistämiseen kuuluvat kaikille! 

Motivaatio työhön

Motiivina kunnallisvaaliehdokkaaksi lähtemiselle oli pitkä kokemus terveydenhuollon parissa. Siellä avautuu eteen monenlaisten palvelujen tarve ja koko inhimillisen elämän kirjo.

Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 2002 ja sitä ennen toimin lähihoitajana. Näiden terveydenhuollon ammattien suurin vetovoima on niiden tarjoamassa mahdollisuudessa olla lähellä ihmistä ja pyrkiä auttamaan jokaista yksilöllisesti. Jokainen kohtaaminen on ollut minulle arvokas.

Sairaalatyössä olen saanut fyysisen hoitotyön lisäksi tehdä paljon yksikön hyväksi; selvittänyt kotona pärjäämistä, järjestänyt palveluita, tukenut asiakkaita itsensä hoitamisessa. Nyt toivon voivani auttaa vielä laajemmin. Haluan olla luomassa kuntapalveluja, joiden tavoite on sama kuin sairaanhoitajan; jokaista autetaan hänen tarpeidensa mukaan.

Soteuudistuksen jälkeenkin kuntien vastuulla on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö. Juuri se ennaltaehkäisevä työ, jonka puutteen huomaa vasta ajan kuluessa ja ongelmien kasaantuessa. 

Koulutukseni terveyden edistämisessä auttaa näkemään hyvinvoinnin edistämisen laajuuden. Työ vaatii eri sektorien välistä yhteistyötä ja kuntalaisten kuulemista. 

Tämän puolesta tahdon tehdä töitä.