Ensimmäinen kerta

Jokaisen on syytä olla valppaana tammikuussa, sillä silloin järjestettävissä ensimmäisissä aluevaaleissa ratkaistaan terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja pelastustoimen järjestäminen jatkossa. Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta (+ Helsinki), jotka hoitavat jatkossa KOKO alueen toiminnan organisoinnin.

Ennakkoäänestys 12.-18.1.2022

Varsinainen vaalipäivä 23.1.2022

Rahoitus siirtyy kunnilta valtiolle ja kunkin hyvinvointialueen osuus on laskettu varsin kattavin mittarein. Huomioon on otettu mm. alueen ikärakenne, sairastavuus, kaksikielisyys, saaristot, välimatkat, maahanmuuttajien osuus yms. Kokonaisuudessaan tämä tarkoittaa sitä, että jos alueilla on aiemmin resurssoitu liian vähän rahaa terveydenhuoltoon, käytettävissä oleva summa kasvaa. Joka tapauksessa alueille myönnetään viiden vuoden ajan joka vuosi hieman enemmän rahaa tehtävien hoitamiseen.

Mikään raha-automaatti järjestelmä ei ole. Hyvinvointialueet saavat siis tarkkaan lasketun summan, jolla järjestetään mm. sairaalahoito, terveyskeskushoito, sosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut, ikääntyneiden hoiva, päihdehuolto jne. Palvelut voidaan tuottaa itse tai ostaa osin yksityisiltä palveluntarjoajilta. Ostopalveluja hankittaessa täytyy muistaa että käytössä on tosiaan se tietty summa rahaa. Onkin syytä laskea tarkkaan hankitaanko sillä palvelua yritykseltä, jonka tarkoitus on tuottaa toiminnasta voittoa itselleen. Voitto on tietenkin leivottu hintoihin, joita alueelta veloitetaan. Toisaalta voidaan käyttää sama summa omien palvelujen kehittämiseen.

Nyt on tilaisuus järjestää asiat paremmin. Uudistuksen tavoitteena onkin nostaa asiakas keskiöön palvelujen järjestämisessä. Kun tähän saakka huolineen on joutunut kulkemaan usealla luukulla, nyt organisaatio järjestetään palvelemaan yksilöä (ns. yhden luukun periaate). Lisäksi kuntalaiset saavat jatkossa palveluja tasa-arvoisemmin asuinpaikasta riippumatta.

Kaikki lähtee ennaltaehkäisevien palveluiden helposta saatavuudesta. Esimerkiksi lapsiperheen ei tarvitse etsiä apua eri tahoilta ja terveyskeskukseen sekä kiireettömään hammashoitoon pääsee ennen kuin vaivat alkavat muuttua vakavammiksi. Näinhän pitäisi itsestäänselvästi olla mutta kun ei tällä hetkellä ole.

Käytä ääntäsi tammikuussa! Jos äänestysprosentti jää alhaiseksi, meidän kaikkien palveluista päättää pieni vähemmistö.

Kesävaalit

Oikeusministeriö päätti tänään kuntavaalien siirtämisestä kesäkuulle. Mielestäni päätös on ainoa oikea tällä hetkellä käytettävissä olevalla tiedolla. Politiikka on alisteinen terveydelle ja laajat altistumisen vuoksi käytössä olevat eristykset ovat myös uhka demokratian toteutumiselle. 

Toivotaan, että koronatilanne ja rajoitukset helpottavat kesäkuulle käydessä. Yksittäiselle ehdokkaalle tilanne on sekava, sillä aikaa ja rahaa on budjetoitu alkuperäistä ajankohtaa ajatellen. Mutta sellaista se elämä osaa olla, yllättävää. 

Terveydenhuolto on tällä hetkellä hirvittävässä paineessa. Turkuun etsitään koronajäljittäjiä tuntityöhön, sillä omat työntekijät eivät enää pysty selviytymään työkuormasta. Suuri osa sairastaa kotonaan mutta myös heihin terveydenhuolto on yhteydessä, ettei tilanne pääse äkisti kotona pahenemaan. Samaan aikaan viedään läpi monimutkaisia rokotusjärjestelyjä, sairaaloissa pidetään yllä eristyspaikkoja ja useita koronatutkimuksia ja tietenkin hoitoa saavat edelleen kaikki muita sairauksia sairastavat. 

Kyllä, päätös siirrosta on oikea sekä terveydenhuollon että demokratian kannalta. Yksittäisen ehdokkaan vastoinkäymiset tai puoluepolitikointi eivät ole tässä merkittäviä seikkoja. 

Työ tekijäänsä kiittää

..vai kiittääkö? Sairaanhoitajana olen seurannut tiiviisti keskustelua hoitoalan työoloista ja hoitajapulasta mm. kotihoidossa. Tätä kirjoitettaessa Kuntarekryssä oli avoinna 54 sairaanhoitajan ja 37 lähihoitajan paikkaa Turussa.

Terveydenhuolto on mitä suurimmassa määrin tuottavaa, ilman sitä ihmiset eivät toipuisi takaisin työkykyiseksi tai pystyisi asumaan yhtä pitkään kotona Tämä tulos, hoidon vaikuttavuus on erittäin hankalasti mitattavissa. Ei voida tehdä kaksoissokkoutettua tutkimusta, jossa puolet potilaista jätettäisiin arvalla ilman hoitoa ja seurattaisiin millaiset vaikutukset sillä on yksilöön, perheeseen ja yhteiskuntaan.

Terveydenhuollossa tasapainoillaan tutkitusti vaikuttavan hoidon ja sen aiheuttamien kustannusten ristipaineessa. Julkisella terveydenhuollolla on velvollisuus käyttää vaikuttavia menetelmiä. Esimerkiksi vaikuttavaksi todettu, elintapamuutoksiin motivoiva ohjaus voisi vähentää potilaiden sairastumista mutta mikä organisaatio ja henkilöstöryhmä sen toteuttaa, millä ajalla ja mitä se saa maksaa? Tulos ei näy välittömästi ohjausta toteuttavassa organisaatiossa.

Niin miten tämä niihin avoimiin työpaikkoihin liittyy?

Terveydenhuoltoa on pyritty tehostamaan ottamalla käyttöön uusia hoitoja, lisäämällä tehtäviä ja vähentämällä välittömiä kustannuksia. Samanaikaisesti julkiselle puolelle ohjautuvat myös monisairaimmat ja vaativinta hoitoa tarvitsevat. Työ on muuttunut vaativammaksi ja raskaammaksi mutta työn tekemisen mahdollisuudet eivät ole muuttuneet samaa tahtia. Meillä on edelleen yksi palkka samasta työstä, suoritti sen miten hyvin (tai huonosti) tahansa. Palkka määräytyy nimikkeen, ei osaamisen mukaan. Hoitajan mahdollisuudet suunnitella työtään tai vaikuttaa sen suorittamiseen ovat keskimäärin hyvin vähäiset. Perinteisesti hoitajan työn etu on ollut sen jääminen työpaikalle mutta tämäkin on muuttunut, sijaistilanteen ollessa hankala vapaa-ajalle tulee soittoja ja whatsapp-viestejä, joissa ehdotetaan lisävuoroja tai vuoronvaihtoja.

Olen odotellut tämänkaltaista työpaikkailmoitusta: ”Hei sinä terveysalan ammattilainen, tule meille töihin! Meille olet yhtiön tärkein voimavara ja käyntikortti asiakkaille. Kun sinä voit hyvin, myös asiakkaat saavat hyvää hoitoa. Työn prosessit on laadittu moniammatillisesti sujuviksi ja seuraamme ja kehitämme niitä jatkuvasti.

Luotamme työntekijöidemme ammattitaitoon mutta kukaan ei odota sinun osaavan kaikkea heti. Alkuun saat laajan perehdytyksen mentoriltasi ja hän pysyy myöhemminkin tukenasi. Haluamme tuntea työntekijämme ja tarjota sinulle mahdollisuuden kehittyä. Osaamisen kehittäminen näkyy sekä työtehtävissä että palkkauksessa.”

Soteuudistuksen pitäisi tuoda muutos palveluiden saatavuuteen ja järjestämiseen. Pidän tärkeänä, että muutosta tulee myös osaavan henkilökunnan hyvinvoinnista huolehtimiseen, sillä ilman heitä ei ole myöskään hoitoa ja hoivaa.