Onko siellä oven takana mitään?

Integraatio on muotisana. Hieman hähmäiseltä se vaikuttaa kun puhutaan asioista, joita ei voi käsin kosketella. Idea on kuitenkin sama kuin integroiduissa keittiökalusteissa. Yhden keittiökaapistoon sulautuvan oven takaa löytyy sekä jääkaappi että pakastin. Hyvinvointialueista puhuttaessa integraatio tarkoittaa ihan samaa asiaa, palvelujen yhdistämistä yhden oven taakse niin, että ne ovat helposti ja koottuna löydettävissä.

Palveluiden yhdistämisestä puhutaan mutta toistaiseksi konkreettisia esimerkkejä on vähän. Sosiaalihuollon palvelut, kuten esimerkiksi ikääntyneiden asumispalvelut, sosiaalityö, päihdehuolto, vammaisten palvelut, mielenterveysongelmaisten palvelut ja lastensuojelu, uhkaavat jäädä vähäiselle huomiolle hyvinvointialueiden rakentamisessa. Väliinputoajia palveluissa ovat usein ne henkilöt, joilla on monia, laaja-alaisia ongelmia. Varsinais-Suomen tulevan hyvinvointialueen päätöksenteon rakennetta valmistellaan ikäkaarimallilla. Se tarkoittaa väestön näkemistä erillisinä ikäryhminä.

Jostain on aloitettava ja ikäkaarimalli on kokoavampi kuin moni muu rakenne. Siinäkin on erityistä huomiota vaativia rajapintoja, kuten esimerkiksi vammaispalvelut. Pysyvätkö esimerkiksi ikääntyneiden vaikeavammaisten henkilöiden palvelut samalla tasolla, jos ne integroidaan osaksi muiden ikääntyneiden palveluja? Tulevien hyvinvointivaltuutettujen täytyy olla erittäin tarkkana ja puolustaa niitä, joiden on vaikeinta saada oma äänensä kuuluviin. Erityisosaamisen tarve ei poistu integroimalla palvelu paperilla osaksi isoa kokonaisuutta. Oven takaa täytyy löytyä kaikki mitä tarvitaan.

Hyviä esimerkkejä onneksi on jo olemassa. Parhaiten edennyt vaikuttaa olevan lapsiperheiden kokonaisvaltainen tuki. Lasten, nuorten ja perhepalveluiden kehittämisessä on käynnissä esimerkiksi perhekeskusten jatkokehitys. Perhekeskus, nimensä mukaisesti, auttaa koko perhettä ja on näin peruspalvelut yhteen kokoava yhden luukun palvelu. Perhekeskus sisältää moniammatillista osaamista ja on asiakkaille helposti lähestyttävä. Tällaiset toimintamallit ovat enemmän kuin tervetulleita.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.