Tapaturmia 25 vuotta

Tapaturmapäivää vietetään jo 25. kerran, osuvasti ajankohdaksi on valittu perjantai 13. päivä. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat voi mieltää yksilön onnettomuuksiksi mutta ne ovat myös merkittävä kansanterveys- ja turvallisuusongelma. 

Tapaturmiin kuoli vuonna 2018 yli 2500 henkilöä. Iäkkäiden henkilöiden kaatumiset ja putoamiset aiheuttavat tapaturmista suurimman määrän kuolemia. (Kuva kampanjasivustolta https://www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/)

THL:n Turvallisuutta kaiken ikää – Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2021-2030 linjaa kuntien perustyön turvallisen liikkumisen ja liikunnan edistämisessä yhdeksi merkittäväksi keinoksi vaikuttaa tapaturmien määrään ja vakavuuteen.

Kuvassa samaisen tavoiteohjelman sivuilta kuva, jonka keinot ovat juuri kuntien perustyötä. Kaikkineen ohjelmassa on listattu 89 keinoa toimenpidettä. Yksi suuri tekijä on terveys- ja hyvinvointierojen vähentäminen. Turvallinen ympäristö ja mahdollisuudet oman terveyden edistämiseen kuuluvat kaikille! 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.