Vaaliteemat

Terveyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy

Tärkein tavoitteeni on terveyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Kunnassa se tarkoittaa jaksamista tukevien, helposti saatavien palvelujen järjestämistä, erityisesti ikääntyville, omaishoitajille ja lapsiperheille. Emme voi odottaa ongelmien kasautumista, inhimillisempää on tarjota harrastuksia lapsille ja nuorille ja pyrkiä näin ennaltaehkäisemään syrjäytymiseen johtavaa kehitystä. 

Terveyskeskukset ovat terveydenhuollon ydin, ja nyt valitettavasti heitteillä. Terveyskeskukseen on saatava aika viikon sisällä, muuten ongelmat alkavat akutisoitua ja johtavat päivystyskäynteihin tai mikä vielä todennäköisempää, jäävät kokonaan hoitamatta. On huomattavasti edullisempaa satsata kunnolla alkuvaiheen hoitoon; riittävään määrään lääkäreitä ja hoitajia, kuin maksaa suurempaa laskua erikoissairaanhoidon kasvavista kuluista. Hoitoala on kohtaamisammatti, digitalisaatiota on hyvä lisätä mutta henkilökohtaista kontaktia tarvitaan nyt ja jatkossa.

Varhaiskasvatus ja perusopetus

Kunnan varhaiskasvatus ja perusopetus ovat merkittävässä roolissa perheiden tukena, tähän työhön tarvitaan riittävät resurssit. Palvelujen parantamisessa   täytyy kysyä miten henkilökunta jaksaa, sillä hyvinvoiva työntekijä tarkoittaa myös hyvää asiakaskokemusta ja toisekseen työn tekijät tietävät kipupisteet, joihin tarvitaan korjausta. 

Peruskoulu on areena jossa kohdataan eri yhteiskuntaluokkia, opitaan arvoja ja taitoja, osallistutaan ja muodostetaan käsitystä itsestä. Ei ole yhdentekevää miten tämä työ tehdään tai millainen on luokkakoko. Lapset ja nuoret joilla on kodin tuki ja runsaat mahdollisuudet pärjäävät kyllä mutta ei meillä ole varaa tipauttaa kyydistä jo lapsuudessa niitä, joilla on haasteellisemmat lähtökohdat.

Järjestötoiminta

Järjestöt kanavoivat mielettömän määrän osaamista ja vapaaehtoistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tueksi. Vertaistoiminta ja ennaltaehkäisevät palvelut ovat pitkälti juuri järjestöjen varassa. Työ otetaan ilolla vastaan mutta se tarvitsee toimiakseen turvaa ja jatkuvuutta. Järjestöjen on voitava luottaa kunnan rahoitukseen ja tukeen esimerkiksi tilojen suhteen.

Vapaaehtoistoiminta on upea asia! Ei kuitenkaan niin upea, että voimme olettaa jonkun organisoivan ja pitkäaikaisesti vetävän ilmaiseksi lasten seuratoimintaa, potilasjärjestötyötä, kulttuurihankkeita, omaishoitajien tukityötä, vähävaraisten auttamista tai ikääntyneiden viriketoimintaa. Järjestöt paikkaavat ja täydentävät kunnan työtä, siksi niiden tukemisen ja kuulemisen on oltava itsestään selvää.