103-vuotias Suomi

Tämän vuoden itsenäisyyspäivä on poikkeuksellinen. Emme pääse tapaamaan läheisiä, emme voi liikkua vapaasti, emme voi osallistua kuten ennen. Nämä ovat silti rauhanajan rajoitustoimenpiteitä ja aiheuttamastaan epämukavuudesta huolimatta kestettävissä.

Talvisodan alkamisesta tuli noin viikko sitten kuluneeksi 81 vuotta. Vapaan ja itsenäisen maamme puolesta moni kuoli tai antoi terveytensä. Tuota uhrausta on vaikea käsittää rauhan aikana syntyneenä ja kasvaneena.

Nyt tarvitaan pandemiaohjeistuksen noudattamista ja omaehtoista liikkumisen vähentämistä. Yhteisen turvallisuutemme puolesta se on vähintä mitä voin omalta osaltani tehdä. Pidetään huolta toisistamme.

Hyvää ja turvallista itsenäisyyspäivää!

Ne pienet teot

Ihailen valtavasti järjestötyötä! Ajatelkaa, tärkeäksi kokemansa asian eteen työskentelyä vapaaehtoisesti. Yhteisen hyvän ja muiden hyvän vuoksi, ei siksi että saisi itse kannuksia tai suoraa hyötyä.

Tutustuin järjestöihin sairaanhoitajan työn kautta. Vapaaehtoisia vanhainkodeissa tuomassa iloa arkeen, potilasjärjestöjä tarjoamassa vertaistukea, heikommassa asemassa olevien eteen tehtyä ruokakassien jakoa.

Väitän että jokainen haluaa olla mukana auttamassa toista. Sykähdytti, kun omassa somessa tuli vastaan tuttavani, varsin karskin, viisikymppisen miehen ehdotus, että hänen somepiirinsä voisi jokainen tukea Operaatio Ruokakassia pienellä summalla.

Minä, kun joku ehdottaa jotain upeaa.

Olin niin mukana, välittömästi! Samalla vähän hävetti. En ole säännöllisesti mukana järjestötoiminnassa kuin muutamia jäsenmaksuja maksamalla ja tempauksiin osallistumalla. Toisaalta tästä voi parantaa ja jokaisen pienikin osallisuus on parempi kuin ei mitään. Yritän parantaa, vinkkaa jos Sinulla on jokin hyvä idea. Olen herkkä osallistumaan. 🙂

Joulupostia

Joulukortit ovat jääneet viime jouluina postittamatta. Pitkälti syynä on ollut sähköisten tervehdysten yleistyminen. Nyt ajattelin nostaa korttiperinteen jälleen kunniaan, syynä COVID-19. Moni asumispalveluiden parissa asuva on eristyksissä, omaksi turvakseen. Elinpiirin kapeutuminen ja sosiaalinen eristäytyneisyys voi käydä raskaaksi.

Turussakin on meneillään ihana kampanja, Joulupostia ikäihmiselle. Sen takana on vapaaehtoisjärjestö Siskot ja Simot. Pienellä muistamisella ja välittämisellä voi olla iso merkitys jaksamiselle. Kortteja voi viedä keräyspisteeseen, mm. kirjastoihin ja Skanssin monitoriin 11.12. saakka.

Joulukortteja valmiina keräykseen.

Kortti ei tietenkään ratkaise yksinäisyyttä. Uskon silti arjen pieniin, hyviin tekoihin. Vapaaehtoisjärjestöt tekevät korvaamattoman arvokasta työtä lähellä jäseniään. Usein niillä on viranomaistahoja parempi kosketus ihmisten tarpeisiin ja notkeampi tapa toimia. Kannatan lämpimästi kaupungin ja järjestöjen yhteistyötä!

Oma tapani toimia on ollut osallistuminen rahallisesti ja nimettömästi keräyksiin, sekä jäsenenä SPR:n ja Pelastakaa Lapset ry:n toimintaan. Jokainen voi joutua vaikeuksiin, jolloin apua tarvitaan.

Hyvinvointi kuuluu kaikille

Väitän, että jokaisella on halu voida hyvin. Elämäntilanteet ja mahdollisuudet omaan terveyteen keskittymiseen ovat vaihtelevia ja juuri sen vuoksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kytkettävä mukaan kunnan rakenteisiin. Tämä on meidän kaikkien etu, sillä silloin voidaan paremmin välttää asuinalueiden eriytyminen ja ehkäistä syrjäytymistä.

Eri hallinnonalojen yhteistyö on olennaista kokonaisuutta suunniteltaessa. Asemakaavat määrittelevät puistojen sijoittumisen ja alueen käyttötarkoituksen. Eri kaupunginosien tasaveroinen kehittäminen pitää eri alueet monipuolisina ja viihtyisinä. Suuralueiden palveluissa on eroja ja niitä on kehitettävä asukkaiden tarpeita kuunnellen.

Kaupunginosat ja suuralueet Turussa. www.turku.fi

Liikenne- ja katusuunnittelu ratkaisee mm. sen, minne tulevat bussipysäkit, kevyen liikenteen väylät, hidasteet, mitä materiaalia ne ovat ja onko väylät valaistu. Toimivaa joukkoliikennettä tarvitaan, jotta paikalle pystytään ylipäätään liikkumaan. Esteettömyys turvaa kaikkien mahdollisuudet osallistua.

Lapsi työntää isoäitiä pyörätuolissa.

Kokeile joskus tehdä tavalliset asiointimatkat pyörätuolilla tai rollaattorilla. Minä yllätyin, vaikka kuvittelin kokemusta olevan sairaanhoitajan työn kautta paljonkin. Palveluja käyttävien ääni onkin saatava kuuluviin asukasosallisuutta edistämällä.

Tapaturmia 25 vuotta

Tapaturmapäivää vietetään jo 25. kerran, osuvasti ajankohdaksi on valittu perjantai 13. päivä. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat voi mieltää yksilön onnettomuuksiksi mutta ne ovat myös merkittävä kansanterveys- ja turvallisuusongelma. 

Tapaturmiin kuoli vuonna 2018 yli 2500 henkilöä. Iäkkäiden henkilöiden kaatumiset ja putoamiset aiheuttavat tapaturmista suurimman määrän kuolemia. (Kuva kampanjasivustolta https://www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/)

THL:n Turvallisuutta kaiken ikää – Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2021-2030 linjaa kuntien perustyön turvallisen liikkumisen ja liikunnan edistämisessä yhdeksi merkittäväksi keinoksi vaikuttaa tapaturmien määrään ja vakavuuteen.

Kuvassa samaisen tavoiteohjelman sivuilta kuva, jonka keinot ovat juuri kuntien perustyötä. Kaikkineen ohjelmassa on listattu 89 keinoa toimenpidettä. Yksi suuri tekijä on terveys- ja hyvinvointierojen vähentäminen. Turvallinen ympäristö ja mahdollisuudet oman terveyden edistämiseen kuuluvat kaikille! 

Motivaatio työhön

Motiivina kunnallisvaaliehdokkaaksi lähtemiselle oli pitkä kokemus terveydenhuollon parissa. Siellä avautuu eteen monenlaisten palvelujen tarve ja koko inhimillisen elämän kirjo.

Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 2002 ja sitä ennen toimin lähihoitajana. Näiden terveydenhuollon ammattien suurin vetovoima on niiden tarjoamassa mahdollisuudessa olla lähellä ihmistä ja pyrkiä auttamaan jokaista yksilöllisesti. Jokainen kohtaaminen on ollut minulle arvokas.

Sairaalatyössä olen saanut fyysisen hoitotyön lisäksi tehdä paljon yksikön hyväksi; selvittänyt kotona pärjäämistä, järjestänyt palveluita, tukenut asiakkaita itsensä hoitamisessa. Nyt toivon voivani auttaa vielä laajemmin. Haluan olla luomassa kuntapalveluja, joiden tavoite on sama kuin sairaanhoitajan; jokaista autetaan hänen tarpeidensa mukaan.

Soteuudistuksen jälkeenkin kuntien vastuulla on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö. Juuri se ennaltaehkäisevä työ, jonka puutteen huomaa vasta ajan kuluessa ja ongelmien kasaantuessa. 

Koulutukseni terveyden edistämisessä auttaa näkemään hyvinvoinnin edistämisen laajuuden. Työ vaatii eri sektorien välistä yhteistyötä ja kuntalaisten kuulemista. 

Tämän puolesta tahdon tehdä töitä.